พิมลวรรณ ศุภยางค์ หุ่นทองคำ (ปุ้ย)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand