จุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี (หนุ่ย)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand