รวิวัลย์ ทานาก้า (เปิ้ล)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand