นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล (ฝน)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand