สมเด็จพระราชินีเลตีเซีย

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Spain