พิมพ์ชนก แก้วลุ่มใหญ่ (มีน)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand