ศิระ รัตนโภคาสถิต (โด่ง AF3)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand