ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร นพ.

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand