ปวริศา เพ็ญชาติ (แหวนแหวน)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand