พิภู พุ่มแก้วกล้า (ต๊ะ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand