ทัตสึยะ โคโนชิตะ

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Japan