ภัทรวดี ปิ่นทอง (หนูเล็ก ก่อนบ่าย)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand