วสุ แสงสิงแก้ว (จิ๊บ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ
ประเทศ : Thailand