ภัสรนันท์ อัษฎมงคล (เบียร์)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand