เจ้าชายอับดุล มาทีนแห่งบรูไน

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Brunei