วาศิตา แฮเมเนา (ชาร์เลท)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand