จิรศักดิ์ ปานพุ่ม (แมว)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
สังกัด : GMM
ประเทศ : Thailand