เจ้าหญิงมาซาโกะ

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Japan

ดูฉบับทั้งหมด