เมทินี จันทร์สร้าง

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand