กันติชา ชุมมะ (ติช่า)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นายแบบ/นางแบบ
ประเทศ : Thailand