ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง (แท่ง)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand
เว็บไซต์ : www.geocities.com/s_tangtong