วงศ์รวี นทีธร (สกาย)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand