จารุเดช บุญญสิทธิ์ (ฟอร์ด)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand