จารุณี สุขสวัสดิ์ (เปิ้ล)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand
เว็บไซต์ : www.jarunee.net