กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ AF11)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand