จักริน ภูริพัฒน์ (แก๊ป)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand