อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม (ปิ๊ง)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : เบื้องหลังวงการบันเทิง
ประเทศ : Thailand