ปฐมภพ พลอาจทัน (โชเอะ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : กีฬา
ประเทศ : Thailand