ลินทร์พิตา จินดาภู (หญิง The Star 11)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand