ภูผา เตชะณรงค์ (ผา)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand