คมฆเดช แสงวัฒนาโรจน์ (ไปร์ท Getsunova)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand