จิรายุทธ แสงทวีป (หนุ่ม)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand