สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Bhutan