พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand