วันวิสา จิตศักดานนท์ (จ๋า)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand