วรางคณา จิตศักดานนท์ (จริง)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand