วชิรา จิตศักดานนท์ (จุ๋ม)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand