ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ (ใยไหม)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand