นาฑี โอสถานุเคราะห์ (นาฑี Getsunova)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand