สุภทัต โอภาส (อาไท กลมกิ้ก)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand