สิรี ลูเธอร์ (สิรี)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand