กัญญาวีร์ สองเมือง (ต้าเหนิง)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand