นวลพรรณ ล่ำซำ (แป้ง)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand