ปชาบดี ตัณฑปุตตะ (พิ้งค์)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand