จันทร์ทิพย์ แสงรังษี (พริ้ม)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี

ดูฉบับทั้งหมด