ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ (ยอร์ช)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand