กันต์ชนุตม์ เก่งการค้า (กันต์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand