อนุสรณ์ มณีเทศ (โย่ง)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand