จีร่าร์ พิทักษ์พรตระกูล (กัสจัง)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand