กรกฎ ตุ่นแก้ว (อ้น The Star 9)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand